Popular scientific article

Nofima Senter for Resirkulering i Akvakultur ? tekniske løsninger og ferske resultater

Terjesen, Bendik Fyhn; Kolarevic, Jelena; Mydland, Liv Torunn; Takle, Harald Rune; Ulgenes, Yngve; Summerfelt, Steve; Good, Chris; Bæverfjord, Grete; Reiten, Britt K. Megård; Selset, Roger; Nerland, Ståle; Kittelsen, Arne; Brunsvik, Per S.; Fjæra, Svein Olav; Ibieta, Pablo; Gutierrez, Xavier; Rudi, Knut; Rud, Ida; Åsgård, Torbjørn Einar

Publication details

Journal: Norsk Fiskeoppdrett, p. 38–43–6, 2010

Issue: 8

International Standard Numbers:
Printed: 0332-7132

Open Access: none