Article in business/trade/industry journal

Bivirkninger ved vaksinering er arvelige hos oppdrettslaks

Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Gjerde, Bjarne; Fridell, F.; Ødegård, Jørgen; Bentsen, Hans

Publication details

Journal: Norsk Fiskeoppdrett, p. 52–53–2, 2010

Issue: 10

International Standard Numbers:
Printed: 0332-7132

Open Access: none