Report

VK-undersøkelsen samt resultater av årsovervåking av råvannskvalitet Barlindbotn settefisk i 2006

Åtland, Åse; Håvardstun, Jarle; Rosten, Trond; Dale, Trine; Urke, Henning Andre; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Bæverfjord, Grete; Teien, Hans-Christian; Hjelde, Kirsti; Salbu, Brit

Publication details

Publisher: Norsk institutt for vannforskning, NIVA

Issue: NIVA Rapport , Lp.nr

Number of pages: 22

International Standard Numbers:
Printed: 9788257750909

Open Access: none