Report

Marine Harvest avd. Glomfjord (2): Rapport VK 2005

Åtland, Åse; Rosten, Trond; Bæverfjord, Grete; Heier, Lene Sørlie; Hjelde, Kirsti; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit

Publication details

Publisher: Norsk Institutt for Vannforskning

Number of pages: 13

International Standard Numbers:
Printed: 8257748919

Open Access: none