Report

Fiskevelferdsmessig vurdering av produksjon av 0-års smolt

Publication details

Publisher: Mattilsynet, Vitenskapskomiteen. Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) (FG8)

Issue: 05/807

Number of pages: 86

Open Access: none