Article in business/trade/industry journal

Elektrisk stimulering av kjøtt - garantert mørt?

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Jia, Xiaohong; Aass, Laila

Publication details

Journal: ?, 2005

Issue: Nr. 2

Open Access: none