Academic article

Estmating the connective tissue of comminuted commercial beef and pork grades using two different autofluorescence methods

Lundby, Frank; Lindeman, Carsten; Solhaug, Morten; Egelandsdal, Bjørg; Wold, Jens Petter

Publication details

Journal: ?, p. 806–808–3, 2002

Issue: 2

Open Access: none

I arbeidet sammenlignes 2 ulike instrumenter med tanke på deres evne til å bestemme mengde kollagen i kvernet kjøtt. Det ene instrumentet er basert på bruk av en lampe som lyser kontinuerlig, med ulike filtre for eksitasjon av prøve på bord, og med en høyfølsom detektor for å detektere emittert lys (oppløselighet 5nm). Det andre instrumentet bruker en pulset lamp, bruker filtre for eksitasjon og emission; lyset ledes i optisk kabel. Det brukes en fotomultiplikator til deteksjon. Det førstnevnte instrumetet bestemte mengde kollagen med minst målefeil. Det antaes at dette skyldes at det kom for lite lys på prøven i det sistnevnte instrumentet samt at de valgte filtre for å måle eksitert lys ikke var optimale.