Academic article

101 historier om innovasjon i SMB-nettverk

Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn

Publication details

Journal: Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, vol. 13, p. 50–59–10, 2010

Publisher: Fagbokforlaget

Issue: 6

International Standard Numbers:
Printed: 1500-0788
Electronic: 1500-6069

Open Access: none

Hva skal til for å lykkes med innovasjon i nettverk? I denne artikkelen blir data fra 101 nettverk etablert i Norge fra 1995 til 2009, strukturert og analysert.