Academic article

Velferd hos oppdrettsfisk: Aktuelle problemstillinger og prioriterte forskningsbehov

Kristiansen, Tore S.; Toften, Hilde; Damsgård, Børge; Eriksen, Marit Skog; Eriksen, Marit Skog; Juell, Jon-Erik; Lund, Vonne; Moe, Randi Oppermann

Publication details

Journal: Norsk Veterinærtidsskrift, vol. 118, p. 24–28–5, 2006

Issue: 1

International Standard Numbers:
Printed: 0332-5741

Open Access: none