Academic article

(Over)optimisme og utvikling av nye næringer

Grønhaug, Kjell; Sogn-Grundvåg, Geir

Publication details

Journal: Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, vol. 7, p. 81–87–7, 2004

Publisher: Fagbokforlaget

Issue: Årg. 7, nr 1

International Standard Numbers:
Printed: 1500-0788
Electronic: 1500-6069

Open Access: none