Academic article

Utnyttelse av muligheter: Hvorfor er det så vanskelig - og hva skal til for å lykkes?

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell

Publication details

Journal: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 14, 2004

International Standard Numbers:
Printed: 0803-6799
Electronic: 1891-0998

Open Access: none

Links:
FULLTEKST