Academic article

Kundeønsker som krever endring lønner det seg å lytte?

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell

Publication details

Journal: Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, vol. 7, p. 54–59–6, 2004

Publisher: Fagbokforlaget

Issue: Årg. 7, nr 4

International Standard Numbers:
Printed: 1500-0788
Electronic: 1500-6069

Open Access: none