Popular scientific article

Kunstig intelligens gir forskere mer informasjon om fiskens helse

Sveen, Lene; Ytteborg, Elisabeth

Publication details

Journal: fiskeribladet.no, Wednesday 6. January 2021

Open Access: none

Links:
FULLTEKST