Academic article

Varmebehandling av snøkrabbecluster

Lorentzen, Grete; Lian, Federico; Martinsen, Gustav; Siikavuopio, Sten Ivar

Publication details

Journal: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 31, p. 6–12, 2021

Issue: 1 - Spesialutg. Snøkrabbe

International Standard Numbers:
Printed: 0803-6799
Electronic: 1891-0998

Open Access: none

Links:
FULLTEKST