Academic article

Evaluering av ulike agn til snøkrabbefiske i Barentshavet

Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Lorentzen, Grete

Publication details

Journal: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 31, p. 1–5, 2021

Issue: 1 - Spesialutg. Snøkrabbe

International Standard Numbers:
Printed: 0803-6799
Electronic: 1891-0998

Open Access: none

Links:
FULLTEKST