Report

Welfare Indicators for farmed rainbow Trout: Tools for assessing Fish welfare

Noble, Christopher (ed.); Gismervik, Kristine (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Turnbull, James F. (ed.)

Publication details

Publisher: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Number of pages: 311

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-620-7

Open Access: none

Links:
FULLTEKST