Report

Velferdsindikatorer for regnbueørret i oppdrett: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

Publication details

Publisher: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Number of pages: 310

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-638-2

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV