Popular scientific article

Bearbeidet kjøtt og tarmkreft – kan vi gjøre norske produkter sunnere?

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Kirkhus, Bente; Borge, Grethe Iren Andersen; By, Elin Lundekvam; Henriksen, Karianne Spetaas

Publication details

Journal: Norsk Tidsskrift for Ernæring, Wednesday 18. March 2020

Issue: 1

International Standard Numbers:
Printed: 1503-5034

Open Access: none