Report

Bærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norge

Engen, Sigrid; Hausner, Vera Helene; Mikkelsen, Eirik; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C; Falk-Andersson, Jannike; Espinasse, Marina; Lennert, Ann Eileen; Olsen, Erik Joel Steinar; Fauchald, Per

Publication details

Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Issue: 1736

Number of pages: 80

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-426-3490-0

Open Access: none

Links:
FULLTEKST