Article in business/trade/industry journal

Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av ombordfryst hvitfisk

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent Magne

Publication details

Journal: Norsk Sjømat, p. 24–29, 2019

Issue: 5

International Standard Numbers:
Printed: 0807-1551
Electronic: 1890-9418

Open Access: none