Report

Listeria monocytogenes i sushi - vurdering av helseråd til gravide og andre utsatte grupper. Vitenskapelig uttalelse fra faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Skjerdal, Olaug Taran; Aspholm, Marina; Grahek-Ogden, Danica; Jore, Solveig; Møretrø, Trond; Kapperud, Georg; Melby, Kjetil K.; Robertson, Lucy; Nesbakken, Truls

Publication details

Publisher: Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Issue: 2019:08

Number of pages: 75

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8259-324-3

Open Access: none

Links:
FULLTEKST
OMTALE