Report

Kongekrabbens vandring fra øst mot vest: hva kan vi lære av fangsthistorikk?

Nilsen, Kåre Tormod; Siikavuopio, Sten Ivar; Aune, Magnus

Publication details

Publisher: Akvaplan-niva AS

Issue: APN-7805-2

Number of pages: 22

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-449-0072-0

Open Access: none