Article in business/trade/industry journal

Hvilke temaer er viktigst for bærekraft i havbruk?

Karlsen, Kine Mari; Mikkelsen, Eirik; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger

Publication details

Journal: Norsk Sjømat, p. 48–49, 2018

Issue: 3

International Standard Numbers:
Printed: 0807-1551
Electronic: 1890-9418

Open Access: none