Report

Listeria monocytogenes - vurdering av helseråd til gravide og andre utsatte grupper. Uttalelse fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Skjerdal, Olaug Taran; Eckner, Karl Friedrich; Grahek-Ogden, Danica; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fredrik; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Rosnes, Jan Thomas; Robertson, Lucy; Skjerve, Eystein; Wasteson, Yngvild

Publication details

Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety and Environment (VKM)

Issue: 2018:13

Number of pages: 172

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8259-310-6

Open Access: green

Links:
ARKIV
FULLTEKST
OMTALE