Report

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave

Noble, Christopher (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Gismervik, Kristine (ed.)

Publication details

Publisher: Nofima, Havforskningsinstituttet, Veternærinstituttet, NORD universitet og University of Stirling

Number of pages: 312

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-531-6

Open Access: green

Links:
ARKIV
FULLTEKST