Report

En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett

Winther, Ulf; Prestvik, Øyvind; Ulgenes, Yngve; Heide, Mats Augdal; Nilssen, Frode; Haug, Lise; Uhlig, Christian; Jensen, Hallvard; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar

Publication details

Publisher: SINTEF Fiskeri og havbruk

Number of pages: 123

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-14-04951-0

Open Access: green

Links:
ARKIV

SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med Bioforsk Nord og Nofuna Marked gjennomført en vurdering av mulighetene for økt vekst innen innlandsoppdrett i Norge. Følgende arter er vurdert: Røye, ørret, sik, regnbueørret, gjørs, abbor og lake.
Studien gir en oversikt over innlandsoppdrett i Norge og i andre nordiske land. Mulighetene for utvikling av en innlandsoppdrettsnæring i Norge er ellers vurdert ut fra status og potensial innen produkt og marked, biologiske forhold, ressursbruk og miljøeffekter, teknologi samt forretningsmessige forhold.
FoU-behovet er beskrevet og prioritert på grunnlag av vurderingene av status og potensial