Report

Vurdering av GellyFeed metoden som hygienisering ved bruk av akvakulturdyr i fôr til akvakulturdyr. Uttalelse fra Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Møretrø, Trond; Hjeltnes, Brit Kristine; Nesse, Live Lingaas; Rimstad, Espen; Torrissen, Ole; Amlund, Heidi; Bernhoft, Aksel; Hemre, Gro Ingunn; Jenssen, Bjørn Munro; Svihus, Birger; Aursand, Marit

Publication details

Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Issue: 2008:15

Number of pages: 14

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8082-237-6

Open Access: green

Links:
OMTALE
FULLTEKST
ARKIV