Report

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25 fra Bayer CropScience (EFSA/GMO/RX-T25). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Berdal, Knut G; Bøhn, Thomas; Clarke, Jihong; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Meadow, Richard; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Thrane, Vibeke; Vikse, Rose

Publication details

Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Issue: 2009:02

Number of pages: 39

Open Access: green

Links:
ARKIV
OMTALE
FULLTEKST