Report

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps – linje MS8, RF3 og MS8xRF3 fra Bayer CropScience AG (C/BE/96/01) Vitenskapskomiteen

Berdal, Knut G; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Thrane, Vibeke

Publication details

Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Issue: 2008:31

Number of pages: 39

Open Access: none

Links:
FULLTEKST
OMTALE