Report

Helse- og miljørisikovurdering genmodifisert maishybrid MON 863 x MON 810 fra Monsanto Company. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Norsk sluttføring av søknad C/DE/02/9

Berdal, Knut G; Bøhn, Thomas; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Thrane, Vibeke; Vikse, Rose

Publication details

Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Issue: 2009:32

Number of pages: 49

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8082-348-9

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
OMTALE
ARKIV