Report

Miljørisikovurdering genmodifisert mais MON 89034 x NK603 fra Monsanto Company (EFSA/GMO/NL/2009/72). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Bøhn, Thomas; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Meadow, Richard; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Stabbetorp, Odd Egil; Vikse, Rose

Publication details

Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Issue: 2010:11

Number of pages: 69

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8082-391-5

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
OMTALE
ARKIV