Report

Helserisikovurdering av PL73 E. coli (LYS) bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2007/40) fra Ajinomoto Eurolysine. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Berdal, Knut G; Bernhoft, Aksel; Hemre, Gro Ingunn; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Amlund, Heidi; Clarke, Jihong; Gifstad, Tron Øystein; Jenssen, Bjørn Munro; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Møretrø, Trond; Nerland, Audun Helge; Nesse, Live Lingaas; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Svihus, Birger; Thrane, Vibeke; Torrissen, Ole; Aursand, Marit

Publication details

Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Issue: 2010:30

Number of pages: 34

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8082-430-1

Open Access: green

Links:
ARKIV
FULLTEKST
OMTALE