Report

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje MON 87769 fra Monsanto Company (EFSA/GMO/UK/2009/76). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Innspill til EFSAs GMO Extranet

Nerland, Audun Helge; Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Juho; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose

Publication details

Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Issue: 2011:06

Number of pages: 50

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8082-407-3

Open Access: green

Links:
ARKIV
OMTALE
FULLTEKST