Report

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje Event 5307 fra Syngenta Crop Protection AG (EFSA/GMO/DE/2011/95). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Innspill til EFSAs GMO Extranet

Nerland, Audun Helge; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Juho; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Sanden, Monica; Andreassen, Åshild Kristine; Vikse, Rose

Publication details

Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Issue: 2011:20

Number of pages: 51

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8259-034-1

Open Access: green

Links:
ARKIV
FULLTEKST
OMTALE