Report

Foreløpig helserisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 fra Monsanto Company (EFSA/GMO/BE/2010/79). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Nerland, Audun Helge; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose; Andreassen, Åshild Kristine

Publication details

Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Issue: 2010:34

Number of pages: 39

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8259-007-5

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
OMTALE
ARKIV