Report

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert potet EH92-527-1 - ”Amflora” BASF Plant Science. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Nerland, Audun Helge; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose; Andreassen, Åshild Kristine

Publication details

Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Issue: 2011:07

Number of pages: 72

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8259-019-8

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
OMTALE
ARKIV