Report

Helserisikovurdering av Cry-proteiners adjuvanseffekter.. Uttalelse fra Faggruppen for Genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Nerland, Audun Helge; Løvik, Martinus; Brandtzæg, Per; Nielsen, Kaare Magne; Holck, Askild Lorentz; Finne, Merethe Aasmo; Haraldsen, Terje; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose; Andreassen, Åshild Kristine

Publication details

Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Issue: 2012:15

Number of pages: 29

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8259-055-6

Open Access: green

Links:
OMTALE
FULLTEKST
ARKIV