Report

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps GT73 fra Monsanto Company (EFSA/GMO/NL/2010/87). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Nerland, Audun Helge; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Vikse, Rose; Andreassen, Åshild Kristine

Publication details

Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Issue: 2012:24

Number of pages: 77

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8259-052-5

Open Access: green

Links:
OMTALE
FULLTEKST
ARKIV