Report

Vurdering av publikasjonen: “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Rounduptolerant genetically modified maize” (Séralini et al. (2012), Food Chem Toxicol 50*). Uttalelse fra Faggruppen for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Nerland, Audun Helge; Bakke, Anne Marie; Bernhoft, Aksel; Rivedal, Edgar; Torp, Torfinn; Brandtzæg, Per; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sipinen, Ville Erling; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose; Andreassen, Åshild Kristine

Publication details

Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Issue: 2012:32

Number of pages: 23

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8259-073-0

Open Access: green

Links:
OMTALE
FULLTEKST
ARKIV