Report

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya DAS-68416-4 fra Dow AgroSciences LLC (EFSA/GMO/NL/2011/91). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Bernhoft, Aksel; Sanden, Monica; Andreassen, Åshild Kristine; Vikse, Rose; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Konestabo, Heidi Sjursen; Nielsen, Kåre Nolde; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Nerland, Audun Helge

Publication details

Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Issue: 2012:07

Number of pages: 61

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8259-050-1

Open Access: green

Links:
OMTALE
FULLTEKST
ARKIV