Report

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

Noble, Christopher (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Gismervik, Kristine (ed.)

Publication details

Publisher: Nofima; Havforskningsinstituttet; Veterinærinstituttet; NORD universitet; University of Stirling

Number of pages: 306

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-503-3

Open Access: green

Links:
ARKIV
FULLTEKST