Article in business/trade/industry journal

Fakta om helhetlig bærekraft gjøres tilgjengelig

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger

Publication details

Journal: Norsk Fiskeoppdrett, p. 58–60, 2017

Issue: 5

International Standard Numbers:
Printed: 0332-7132

Open Access: none