Report

Fra kunnskap til handling - Mulighetsrommet: Hvordan påvirke forbrukere til å velge sunnere?

Karevold, Knut Ivar; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis; Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Rosenberg, Thea Grav; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hertel, Jens Kristoffer; Mathisen, Linda; Lekhal, Samira

Publication details

Publisher: GreeNudge

Number of pages: 202

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-494-4

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV