Nofima reports

Om legitimitetsspørsmål i ressurs- og kvotepolitikken. En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Holm, Petter; Henriksen, Edgar

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 20/2016

Number of pages: 31

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-382-4

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV