Article in business/trade/industry journal

Hva er det som gir oss den mest smakfulle og sunneste kålrota?

Riley, Hugh; Thomsen, Mette; Bengtsson, Gunnar; Rødbotten, Marit; Borge, Grethe Iren Andersen; Lea, Per

Publication details

Journal: Gartneryrket, vol. 9, p. 38–42, 2016

International Standard Numbers:
Printed: 0046-5437

Open Access: none