Nofima reports

Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Nova Sea AS

Robertsen, Roy; Sebulonsen, Tom; Håland, Marie Nyberg

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 52/2016

Number of pages: 14

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-444-9

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten er en del av FHF-prosjektet "Ringvirkninger i havbruksbedrifter". Rapporten omhandler ringvirkninger i Nova Sea AS og samarbeidende selskap. Datagrunnlaget er fra følgende selskap, Nova Sea AS, Sundsfjord Smolt AS, Tomma Laks AS, Vega Sjøfarm AS og Helgeland Smolt AS.
Den samlende økonomiske aktiviteten i gruppen er stor. Salget for alle selskapene utgjorde vel 4 milliarder kroner over to år. Innkjøp fra leverandører (varekjøp og investeringer) er 4,4 milliarder. Verdiskapningen hadde en nedgang fra 2014 til 2015, men er fortsatt samlet på over en milliard kroner og utgjør over 3 millioner per årsverk i 2015. De ansatte skattet for 48,5 millioner og skattekostnaden på selskapene var på vel 131 millioner i 2015.