Nofima reports

Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Tombregruppen

Robertsen, Roy; Håland, Marie Nyberg

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 45/2016

Number of pages: 21

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-430-2

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten er en del av FHF-prosjektet "Ringvirkninger i havbruksbedrifter". Rapporten omhandler ringvirkninger i Tombregruppen som består av oppdrettsselskapene Tombre Fiskeanlegg AS, Quatro Laks As, Fjord Drift AS og settefiskselskapet Drageid Laks AS, og som kan karakteriseres som en relativt liten aktør med 7 konsesjoner og 10 lokaliteter i sjø i 8 kommuner. Gruppen holder til i Hordaland og har hovedkontor i Fusa kommune.

Gruppen har et innkjøp samlet på over en halv milliard kroner hvorav 86 % av alle innkjøp i verdi skjer i Rogaland og Hordaland. Karmøy kommune i Rogaland er størst, på grunn av fôrkjøp fra Biomars fabrikk. I Hordaland er i første rekke kommunene Fusa, Kvam og Bergen stor som samlet får 151 millioner i innkjøp fra Tombregruppen. Fusa kommune som er hovedkontorkommune har cirka 17 % av innkjøpene i verdi.

Sysselsettingen er 26 årsverk, og det er en verdiskapning på vel 1,5 millioner per årsverk i 2015. Skatt fra ansatte utgjør 4 millioner for samme år.