Nofima reports

Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 37/2016

Number of pages: 67

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-416-6

Open Access: green

Links:
ARKIV
FULLTEKST