Report

Sluttrapport: Levendekjøling med CO2 effekt av vannkvalitet på stressresponsen hos oppdrettslaks

Foss, Atle; Grimsbø, Endre; Mangor-Jensen, Anders; Roth, Bjørn

Publication details

Publisher: Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Number of pages: 37

Open Access: none