Popular scientific article

Hvorfor er matriksbiologi så nyttig for kjøttbransjen?

Rønning, Sissel; Pedersen, Mona Elisabeth

Publication details

Journal: Kjøttbransjen, Tuesday 5. April 2016

International Standard Numbers:
Printed: 0332-7078
Electronic: 1890-1115

Open Access: none

Links:
DATA